Jawatan Kosong Kontrak Pegawai Tadbir Feb 2014 Perbadanan Labuan

Posted on


Perbadanan LabuanPERBADANAN LABUAN
PETII SURAT 81245
87022 WIILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN

Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan, dipelawa untuk memohon jawatan di Perbadanan Labuan seperti berikut:

1. JAWATAN : PENOLONG PEGAWAI TADBIR
GRED : N27
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : PENTADBIRAN DAN SOKONGAN
KUMPULAN PERKHIDMATAN : PELAKSANA
TARAF JAWATAN : KONTRAK
BILANGAN KEKOSONGAN : 1 KEKOSONGAN

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN

a) Permohonan boleh dibuat dengan mengisii borang permohonan yang boleh didapati
dengan datang sendiri ke Jabatan Pengurusan Sumber Manusia, Wisma
Perbadanan Labuan, W. P. Labuan
b) Pemohon yang sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam, Badan-Badan
Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan mestilah mengemukakan permohonan
melalui Ketua Jabatan masing-masing beserta Laporan Nilaian Prestasi Tahunan
yang terkini dan Kenyataan Perkhidmatan yang dikemaskini;
c) Borang permohonan yang lengkap diisi hendaklah disertakan dengan sekeping
gambar, salinan kad pengenalan, sijil lahir, sijil-sijil persekolahan, sijil berhenti
sekolah, sijil kegiatan luar, kelulusan akademik dan dokumen-dokumen lain yang
telah diakui sah dari salinan asal;
d) Sila nyatakan jawatan yang dipohon di penjuru kiri sampul surat dan borang yang
lengkap diisi hendaklah dikembalikan pada atau sebelum 14 Februari 2014 ke
alamat berikut:

KETUA PEGAWAI EKSEKUTIIF
PERBADANAN LABUAN
WIISMA PERBADANAN LABUAN
JALAN DEWAN
PETI SURAT 81245
87022 W. P. LABUAN
(U/P: JABATAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA)

Advertisement:
http://www.pl.gov.my/c/document_library/get_file?uuid=53a8f460-d003-470a-81e4-3ced3152063b&groupId=28842

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s