Iklan Jawatan Kosong Terkini 2014 Majlis Perbandaran Bentong

Posted on


Majlis Perbandaran BentongMAJLIS PERBANDARAN BENTONG
IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN

Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan   untuk mengisi kekosongan bagi jawatan dibawah
(Keutamaan diberi kepada Rakyat Negeri Pahang)

JAWATAN 1  :  PEMBANTU PENGUATKUASA

(a)    Kumpulan Perkhidmatan    :    Pelaksana
(b)    Klasifikasi        :    Perkhidmatan Pentadbiran Dan Sokongan
(c)    Jumlah Kekosongan        :    5 jawatan
(d)    Taraf Jawatan        :    Tetap
(e)    Gred Jadual Gaji        :    N17

SYARAT LANTIKAN

1.    Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :

(a)        Warganegara Malaysia

(b)    Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

(c)    (i)  Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan: atau

(ii) bekas anggota Polis Diraja Malaysia atau Angkatan Tentera Malaysia yang berpangkat Koperal ke atas dan telah disahkan dalam jawatan tersebut serta mempunyai rekod perkhidmatan yang baik dan berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan memuaskan:

Cara Memohon:

i.    Semua permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan Borang Permohonan Jawatan Majlis Perbandaran Bentong dengan bayaran RM1.00 yang boleh didapati di Unit Pentadbiran, Pejabat Majlis Perbandaran Bentong, Jalan Ketari, 28700 BENTONG, Pahang Darul Makmur dengan datang sendiri atau dengan melayari laman web Majlis Perbandaran Bentong di http://www.mpbentong.gov.my

ii.    Tiap-tiap permohonan hendaklah disertakan dengan salinan (fotostat) Sijil Kelahiran, Sijil Persekolahan, Salinan Kad Pengenalan dan Gambar asal berukuran 5 x 4 sm.  Borang Permohonan Yang Tidak lengkap Diisi Akan Ditolak.

iii.    Pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat hendaklah mengemukakan permohonan melalui Ketua Jabatan masing-masing mengikut Perintah Am Bab A Perenggan 17.

iv.    Alamat Permohonan dan Tarikh Tutup

Yang DiPertua
Majlis Perbandaran Bentong
Jalan Ketari
28700 BENTONG
PAHANG DARUL MAKMUR

Sebelum atau pada :   24  Februari , 2014

JAWATAN 2  :  PEMBANTU KESIHATAN AWAM

(a)    Kumpulan Perkhidmatan    :    Pelaksana
(b)    Klasifikasi        :    Perkhidmatan Kewangan
(c)    Jumlah Kekosongan        :    5 jawatan
(d)    Taraf Jawatan        :    Tetap
(e)    Gred Jadual Gaji        :    U17

SYARAT LANTIKAN

1.    Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :

(a)     Warganegara Malaysia ;

(b)    Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

(c)    (i) Penilaian Menengah Rendah/Sijil Rendah Pelajaran atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan: dan

(ii)    tamat dengan jayanya kursus latihan yang ditetapkan dan mendapat Sijil
Pembantu Kesihatan Awam yang diiktiraf oleh kerajaan;

dan (d)  Lulus   Bahasa Malaysia / Bahasa  Melayu   ( termasuk lulus ujian lisan )    pada Peringkat  Penilaian Menengah Rendah/Sijil Rendah Pelajaran atau  kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

CARA-CARA MEMOHON

i.    Semua permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan Borang Permohonan Jawatan Majlis Perbandaran Bentong dengan bayaran RM1.00 yang boleh didapati di Unit Pentadbiran, Pejabat Majlis Perbandaran Bentong, Jalan Ketari, 28700 BENTONG, Pahang Darul Makmur dengan datang sendiri atau dengan melayari laman web Majlis Perbandaran Bentong di http://www.mpbentong.gov.my

ii.    Tiap-tiap permohonan hendaklah disertakan dengan salinan (fotostat) Sijil Kelahiran, Sijil Persekolahan, Salinan Kad Pengenalan dan Gambar asal berukuran 5 x 4 sm.  Borang Permohonan Yang Tidak lengkap Diisi Akan Ditolak.

iii.    Pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat hendaklah mengemukakan permohonan melalui Ketua Jabatan masing-masing mengikut Perintah Am Bab A Perenggan 17.

iv.    Alamat Permohonan dan Tarikh Tutup

Yang DiPertua
Majlis Perbandaran Bentong
Jalan Ketari
28700 BENTONG
PAHANG DARUL MAKMUR

Sebelum atau pada :    24  Februari  , 2014

Advertisement:
http://www.mpbentong.gov.my/c/document_library/get_file?uuid=3c65abff-8e92-4055-a6c9-0ef21cd5aba4&groupId=122258

Borang:
http://www.mpbentong.gov.my/c/document_library/get_file?uuid=8edc7040-0a4e-4851-a8b8-dc667bfffbd4&groupId=122258

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s