Temuduga Terbuka Jawatan Pekerja Sambilan Harian Mac 2014 Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

Posted on


Dewan Bandaraya Kuala LumpurDEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR
TEMU DUGA TERBUKA
Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan bagi menghadiri temu duga terbuka jawatan berikut:

JAWATAN : PEKERJA SAMBILAN HARIAN (PSH)
PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN N17
KUMPULAN PERKHIDMATAN : PELAKSANA
TARAF JAWATAN : PEKERJA SAMBILAN HARIAN
KADAR UPAH : RM54.00 SEHARI
TEMPOH PERKHIDMATAN : TIGA (3) BULAN
WAKTU BEKERJA : Sembilan (9) jam sehari termasuk waktu rehat dengan ditetapkan waktu masuk dan waktu balik oleh Ketua Jabatan.

KELAYAKAN:
(1) Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
(a) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
(b) Lulus 6 mata pelajaran iaitu 2 kepujian dan 4 lulus pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
(c) Kepujian Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijll Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
(Keutamaan diberi kepada calon yang berkebolehan dalam Bahasa Inggeris dan mengendalikan aplikasi komputer).

UMUR (PADA TARIKH TEMU DUGA TERBUKA)
Calon-calon hendaklah berumur tidak kurang dari 18 tahun dan tidak melebihi 25 tahun pada tarikh temu duga terbuka dijalankan .

Temu Duga Terbuka ini akan diadakan pada tarikh dan tempat seperti berikut:

TARIKH TEMU DUGA : 5 & 6 MAC 2014 (RABU & KHAMIS)
MASA PENDAFTARAN : 8.30 PAGI – 10.30 PAGI
TEMPAT : DEWAN MESTIKA,
INSTITUT LATIHAN DBKL (IDB)
JALAN YAAKOB LATIF,
BANDAR TUN RAZAK,
53200 KUALA LUMPUR.
No. Telefon : 03-26179613/9609

Sila Bawa: (i) KAD PENGENALAN (ASAL);
(ii) SIJIL KELAHIRAN (ASAL);
(iii) SIJIL SPM (ASAL)
SLIP KEPUTUSAN SPM TIDAK DITERIMA;
(iv) SIJIL-SIJIL PERSEKOLAHAN (ASAL);
(v) SEKEPING GAMBAR TERBARU BERUKURAN PASPORT;
(vi) SATU SALINAN/FOTOKOPI YANG TELAH DISAHKAN UNTUK SEMUA DOKUMEN DI ATAS;

Advertisement:
http://www.dbkl.gov.my/pdf/recruitment/2014/TEMUDUGA_TERBUKA_PSH_PegKhidmatPelangganN17.pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s