Jawatan Kosong Tourism Malaysia Putrajaya April 2014 Penolong Pengarah

Posted on


Tourism MalaysiaPOSITION      :      Penolong Pengarah Gred E41
CLASSIFICATION      :      Perkhidmatan Ekonomi
KUMPULAN PERKHIDMATAN      :      Pengurusan dan Profesional
GAJI PERMULAAN      :      RM1,914.00
IMBUHAN TETAP KHIDMAT AWAM      :      RM300.00
IMBUHAN TETAP PERUMAHAN      :      RM250.00
BANTUAN SARA HIDUP      :      Mengikut Kawasan
TARAF JAWATAN      :      TETAP

Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
(i)    Warganegara Malaysia; dan
(ii)    Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan; dan
(iii) Ijazah sarjana muda dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
(iv) Ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
(v) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
(vi) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
(vii)    Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan; atau
(viii)    Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan serta menjadi Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan; atau
(ix)     Ahli Penuh Institut Akauntan Malaysia.
DAN
(x) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

Sila kemukakan sijil-sijil berikut semasa permohonan. Susunan dokumen adalah seperti berikut:

1)     Sesalinan Kad Pengenalan
2)    Sesalinan Sijil Kelahiran
3)     Sesalinan Sijil Penilaian Menengah Rendah
4)    Sesalinan Sijil Pelajaran Malaysia
5)    Sesalinan Ujian Lisan peringkat SPM
6)    Sesalinan Sijil Tamat Persekolahan Menengah
7)    Sesalinan Ijazah
8)    Sesalinan Transkrip Akhir Ijazah
9)    Sesalinan pengiktirafan oleh JPA
10)    Gambar pasport (selain daripada gambar pasport tidak dibenarkan)
11)    Sesalinan sijil kegiatan sukan & ko-kurikulum. DIHADKAN kepada lima (5) sijil sahaja.

Cara Memohon:

Borang permohonan hendaklah dialamatkan kepada:

TOURISM MALAYSIA
BAHAGIAN SUMBER MANUSIA & PENTADBIRAN
ARAS 9, NO. 2, MENARA 1
JALAN P 5/6, PRESINT 5
62200 PUTRAJAYA
(u.p. Unit Pengurusan Sumber Manusia)

Sila nyatakan nama JAWATAN yang dipohon di atas sebelah KIRI sampul surat.

Borang yang lengkap diisi berserta salinan sijil-sijil dan gambar pasport hendaklah sampai ke alamat seperti di perkara (3) pada atau sebelum jam 5.30 petang 10 April 2014 (Khamis).

Advertisement:
http://corporate.tourism.gov.my/aboutus.asp?page=career&career_id=21

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s