Jawatan Kosong Juruteknik Komputer Tourism Malaysia Ogos 2014

Posted on


Tourism MalaysiaPOSITION      :      Juruteknik Komputer (FT17)
CLASSIFICATION      :      Perkhidmatan Sistem Maklumat
KUMPULAN PERKHIDMATAN      :      Pelaksana
JADUAL GAJI      :

GAJI PERMULAAN      :      RM953.00
IMBUHAN TETAP KHIDMAT AWAM      :      RM115.00
IMBUHAN TETAP PERUMAHAN      :      RM180.00
BANTUAN SARA HIDUP      :      RM300.00
TARAF JAWATAN      :      TETAP
1. Syarat Lantikan
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
(a)     Warganegara Malaysia;

(b)     berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

(c)    Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) serta lulus subjek elektrik atau elektronik atau teknologi maklumat pada peringkat peperiksaaan tersebut atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau

(d)    Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau

(e)    Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau

(f)    sijil dalam bidang teknologi maklumat atau prosesan data yang diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau

(g)    sijil dalam bidang kejuruteraan elektronik (komputer) yang diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya;

DAN

(h)    lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

2. Dokumen Penting
Sila kemukakan dokumen berikut mengikut susunan semasa permohonan.

1)     Sesalinan Kad Pengenalan;

2)    Sesalinan Sijil Kelahiran;

3)     Sesalinan Sijil Pelajaran Malaysia;

4)    Sesalinan Sijil Tamat Persekolahan Menengah;

5)    Sesalinan Sijil Ujian Lisan peringkat SPM;

6)    Sesalinan Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 atau Tahap 3 bagi lantikan yang mengguna pakai syarat lantikan (d) atau (e); atau

7)    Sesalinan Sijil dalam bidang teknologi maklumat atau prosesan data bagi lantikan yang mengguna pakai syarat lantikan (f); atau

8)    Sesalinan Sijil dalam bidang kejuruteraan elektronik (komputer) bagi lantikan yang mengguna pakai syarat lantikan (g);

9)    Sekeping gambar pasport yang dilekatkan di borang permohonan (selain daripada gambar pasport tidak dibenarkan)

10)    Sesalinan sijil kegiatan sukan & ko-kurikulum. DIHADKAN kepada lima (5) sijil sahaja.

Borang permohonan hendaklah dialamatkan kepada:

TOURISM MALAYSIA
BAHAGIAN SUMBER MANUSIA & PENTADBIRAN
ARAS 9, NO. 2, MENARA 1
JALAN P 5/6, PRESINT 5
62200 PUTRAJAYA
(u.p. Unit Pengurusan Sumber Manusia)

Borang yang lengkap diisi berserta salinan sijil-sijil dan gambar pasport hendaklah sampai ke alamat seperti di perkara (3) pada atau sebelum jam 5.30 petang 14 Ogos 2014 (Khamis).

Advertisement:
http://corporate.tourism.gov.my/aboutus.asp?page=career&career_id=45

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s