Temuduga Terbuka Ogos 2014 Jawatan Pegawai Teknologi Makanan di Kementerian Kesihatan Malaysia

Posted on


Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)BAHAGIAN KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

PERMOHONAN UNTUK MENGISI JAWATAN KOSONG
Permohonan adalah dipelawa dari Warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk
mengisi kekosongan jawatan sambilan di BAHAGIAN KESELAMATAN DAN
KUALITI MAKANAN, KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA bagi jawatan
seperti berikut :

Pegawai Teknologi Makanan (Sambilan) Gred C41
GAJI – RM 100.00 / HARI

SYARAT LANTIKAN :-
Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :-
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
© Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Sains dan Teknologi Makanan atau
yang setaraf dengannya dan diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
(d) Kepujian dalam Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus ujian
lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang
diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

CARA MEMOHON :

Permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan Borang KKM.SM-1/99
Pin. 1/2001 yang boleh didapati di :

INTERNATIONAL FOOD SAFETY TRAINING CENTRE
D/A MAKMAL KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN
BLOK C, JALAN LANGAT
BANDAR BOTANIK, 41200 KLANG
SELANGOR DARUL EHSAN

Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan satu (1) salinan fotostat sijil dan
dokumen-dokumen berikut yang di akui sah :-
(a) Sijil Kelahiran
(b) Kad Pengenalan
© Sijil Berhenti Sekolah
(d) Lain-lain sijil / surat akuan berkaitan.

Atau membawa semua dokumen-dokumen yang dikehendaki seperti di para 5.1
dan 5.2 semasa menghadiri temuduga terbuka (walk-in) yang akan diadakan pada
13 Ogos 2014 (Rabu), jam 9.00 pagi hingga 12.00 tengahari bertempat di
Makmal Keselamatan dan Kualiti Makanan Selangor, Blok C, Jalan Langat,
Bandar Botanik. Anda dinasihatkan menghubungi pihak makmal untuk
mengesahkan kedatangan anda selewat-lewatnya sehari sebelum temuduga.

Advertisement:
http://fsq.moh.gov.my/v4/images/filepicker_users/5ec35272cb-78/Perjawatan/Iklan-Jawatan-Kosong-PTM-S-C41_07082014.pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s