Jawatan Kosong Tourism Malaysia Okt 2014 Jawatan Pembantu Setiausaha Pejabat

Posted on


Tourism MalaysiaTourism Malaysia

POSITION      :      Pembantu Setiausaha Pejabat Gred N17
CLASSIFICATION      :      Pentadbiran dan Sokongan
KUMPULAN PERKHIDMATAN      :      Pelaksana

1. Syarat Lantikan
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

(a) warganegara Malaysia;
(b)    berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c)    Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan dan lulus ujian masuk mengambil trengkas atau nota rintas (note taking) dengan kederasan 20 p.s.m. daripada rencana dan menaip salinan trengkas sederas 15 p.s.m. dengan kesalahan tidak melebihi 4%; dan
(Keutamaan diberi kepada calon yang berkebolehan mengendalikan komputer)
(d)    Memiliki kepujian dalam subjek Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

CATATAN:
(i)    Bagi calon yang memiliki diploma dan ingin memohon hendaklah memenuhi keperluan syarat lantikan di atas. Kelayakan diploma hanya akan menggantikan syarat asas bagi kelulusan ujian masuk mengambil trengkas atau nota rintas (note taking) dengan kederasan 20 p.s.m. daripada rencana dan menaip salinan trengkas sederas 15 p.s.m. dengan kesalahan tidak melebihi 4%.
(ii)    Bagi calon di perenggan (i), Gred lantikan adalah di Gred N17. Lantikan ke Gred N27 hanya akan dilaksanakan sekiranya terdapat kekosongan dan memenuhi syarat-syarat lantikan mengikut peraturan semasa.
(iii)    Calon di perenggan (i) hendaklah memiliki:
(a) Diploma Sains Kesetiausahaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau
(b) Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat daripada UiTM atau kelayakan
yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
(c) Permohonan daripada calon lelaki adalah digalakkan.

Sila kemukakan salinan sijil-sijil berikut semasa permohonan. Susunan dokumen adalah seperti berikut:

Calon yang memohon menggunakan SPM
1)     Sesalinan Kad Pengenalan
2)    Sesalinan Sijil Kelahiran
3)     Sesalinan Sijil Penilaian Menengah Rendah
4)    Sesalinan Sijil Pelajaran Malaysia
5)    Sesalinan Ujian Lisan peringkat SPM
6)    Sesalinan Sijil Tamat Persekolahan Menengah
7)    Sesalinan Ujian Trengkas atau nota rintas daripada institusi yang diiktiraf oleh kerajaan
8)    Gambar pasport di borang permohonan (selain daripada gambar pasport tidak dibenarkan)
9)    Sesalinan sijil kegiatan sukan & ko-kurikulum. DIHADKAN kepada lima (5) sijil sahaja.

Calon yang memohon menggunakan diploma:

1)    Sesalinan Kad Pengenalan
2)    Sesalinan Sijil Kelahiran
3)    Sesalinan Sijil Penilaian Menengah Rendah
4)    Sesalinan Sijil Pelajaran Malaysia
5)    Sesalinan Ujian Lisan peringkat SPM
6)    Sesalinan Sijil Tamat Persekolahan Menengah
7)    Sesalinan diploma
8)    Sesalinan Transkrip Akhir
9)    Gambar pasport di borang permohonan (selain daripada gambar pasport tidak dibenarkan)
10)    Sesalinan sijil kegiatan sukan & ko-kurikulum. DIHADKAN kepada lima (5) sijil sahaja.

Borang permohonan hendaklah dialamatkan kepada:

TOURISM MALAYSIA
BAHAGIAN SUMBER MANUSIA & PENTADBIRAN
ARAS 9, NO. 2, MENARA 1
JALAN P 5/6, PRESINT 5
62200 PUTRAJAYA
(u.p. Unit Pengurusan Sumber Manusia)

Sila nyatakan nama JAWATAN yang dipohon di atas sebelah KIRI sampul surat.

Borang yang lengkap diisi berserta salinan sijil-sijil dan gambar pasport hendaklah sampai ke alamat seperti di perkara (3) pada atau sebelum jam 5.30 petang 15 Oktober 2014 (Rabu).

Advertisement:
http://corporate.tourism.gov.my/aboutus.asp?page=career&career_id=47

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s