Jawatan Kosong Pegawai Latihan Maktab Koperasi Malaysia Nov 2014

Posted on


Maktab Koperasi MalaysiaMAKTAB KOPERASI MALAYSIA
(Agensi Di Bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri,
Koperasi dan Kepenggunaan)

Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan
untuk mengisi kekosongan jawatan-jawatan di Maktab Koperasi Malaysia

Pegawai Latihan Gred E41

Syarat lantikan:
Caion bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
(a) warganegara Malaysia;
(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) (i) ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi
tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
(ii) Ijazah Sarjana Muda kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi
tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred E41: RM 2364.00); atau
(iii) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian
tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
(Gaji permulaan ialah pada Gred E41: RM 2814.00) ; atau
(iv) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian
tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
(Gaji permulaan ialah pada Gred E41: RM 3489.00); atau
(v) Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred E41: RM 3489.00); atau
(vi) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian
tinggi tempatan serta menjadi Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh
kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred E41: RM 3714.00); atau
(vii) Ahli Penuh Institut Akauntan Malaysia
(Gaji permulaan ialah pada Gred E41: RM 3939.00);
(d) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu(termasuk lulus ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran
Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf dengannya oleh kerajaan. Keutamaan akan diberikan kepada
calon-calon yang mempunyai CGPA 3.00 ke atas.

CARA MEMOHON
a) (i) Permohonan hendaklah menggunakan borang yang boleh didapati di Laman Web MKM di
http://www.mkm.edu.my. Di penjuru sebelah kiri sampul surat hendaklah ditulis j’awatan yang dipohon; atau
(ii) Permohonan melalui http://www.jobsmalaysia.gov.my

Semua permohonan hendaklah disertakan dengan salinan sijil yang diakui sah dan juga gambar berukuran pasport yang terbaru dan dialamatkan kepada:

KETUA PENGARAH
MAKTAB KOPERASI MALAYSIA
103, JALAN TEMPLER
PETI SURAT 60
46700 PETALING JAVA
SELANGOR DARUL EHSAN
(U.P.: UNITSUMBER MANUSIA)

Tarikh tutup permohonan ialah pada 06 November 2014.

Advertisement:
http://www.mkm.edu.my/documents/10157/56181c70-c647-4635-a0ae-e89dff4a89c3

Borang:
http://www.mkm.edu.my/documents/10157/26842/BorangPerjawatan-A_B.pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s