Jawatan Kosong Mardi Malaysia Terkini 2014-2015

Posted on


Mardi1. Nama Skim Perkhidmatan    :    Penolong Pegawai Tadbir
Kod Skim    :    3LN07
Klasifikasi Perkhidmatan    :    PENTADBIRAN DAN SOKONGAN (N)
Jenis Skim Perkhidmatan    :    Pelaksana
Kumpulan Perkhidmatan    :    Pelaksana Berkelayakan STPM/Diploma
Gred    :    N27, N32, N36

SYARAT LANTIKAN WAJIB
–   Warganegara Malaysia
–   Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED N27 :
Kelayakan Masuk    :    Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)
Bidang/Kelayakan Khusus    :    Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau
Gaji Permulaan    :    NT27: P1 RM1,362.00

ATAU
Kelayakan Masuk    :    Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)
Bidang/Kelayakan Khusus    :    Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau
Gaji Permulaan    :    N27: P1 RM1,362.00

ATAU
Kelayakan Masuk    :    Diploma
Bidang/Kelayakan Khusus    :    diploma dalam bidang pentadbiran awam yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
Gaji Permulaan    :    N27: P1 RM1,661.95

ATAU
Kelayakan Masuk    :    Diploma
Bidang/Kelayakan Khusus    :    diploma dalam bidang pengurusan harta benda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
Gaji Permulaan    :    N27: P1 RM1,737.15

DAN

Syarat Bahasa Melayu    :     Kepujian di peringkat SPM

DAN

Bidang Kelayakan Akademik    :    Pentadbiran Awam
Bidang Lain    :    Pengurusan Harta Benda

2.Nama Skim Perkhidmatan    :    Pegawai Tadbir
Kod Skim    :    3PN06
Klasifikasi Perkhidmatan    :    PENTADBIRAN DAN SOKONGAN (N)
Jenis Skim Perkhidmatan    :    Pengurusan dan Profesional
Kumpulan Perkhidmatan    :    Pengurusan dan Profesional
Gred    :    N41, N44, N48, N52, N54

SYARAT LANTIKAN

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED N41 :
Kelayakan Masuk    :    Ijazah Sarjana Muda
Bidang/Kelayakan Khusus    :    ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
Gaji Permulaan    :    N41: P1 RM1,911.00

ATAU
Kelayakan Masuk    :    Ijazah Sarjana Muda (Kepujian)
Bidang/Kelayakan Khusus    :    ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
Gaji Permulaan    :    N41: P1 RM2,114.43

ATAU
Kelayakan Masuk    :    Ijazah Sarjana Muda
Bidang/Kelayakan Khusus    :    Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
Gaji Permulaan    :    N41: P1 RM2,216.64

DAN
Syarat Lantikan Tambahan    :

Syarat Bahasa Melayu    :    Kepujian di peringkat SPM
DAN
Bidang Kelayakan Akademik    :    Bidang berkaitan

Advertisement:
http://ejawatan.mardi.gov.my/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s