Jawatan Kosong Jururawat Masyarakat 2014 Universiti Teknologi Malaysia

Posted on


Universiti Teknologi Malaysia (UTM)PERMOHONAN JAWATAN KOSONG SECARA ONLINE DI UTM (IKLAN BERTARIKH 06 NOV 2014)

UTM memerlukan individu yang dinamik, inovatif dan bercita-cita tinggi untuk bersama-sama menerokai teknologi baru dalam usaha merealisasikan Wawasan Universiti untuk Wawasan 2020. Selaras dengan hasrat ini, calon-calon yang berkelayakan adalah dipelawa untuk mengisi kekosongan jawatan di UTM Johor Bahru;

JAWATAN                :    JURURAWAT MASYARAKAT
GRED                        :    U19
KUMPULAN PERKHIDMATAN/
KLASIFIKASI            :    Pelaksana/Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan

JADUAL GAJI:

GAJI MINIMUM        GAJI MAKSIMUM        KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN

RM936.00                   RM3,629.00                          RM100.00

ELAUN:

Imbuhan Tetap Khidmat Awam    :    RM115.00
Imbuhan Tetap Perumahan          :    RM180.00
Bantuan Sara Hidup            :    RM250.00 – Johor Bahru

SYARAT LANTIKAN:

1.    Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :-
a)    Warganegara Malaysia;
b)    Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
c)    Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;
d)    Tamat dengan jayanya kursus latihan yang ditetapkan dan mendapat Sijil Jururawat Masyarakat yang
diiktiraf oleh kerajaan serta telah berdaftar dengan Lembaga Jururawat Malaysia dan Lembaga Bidan
Malaysia;
(Gaji permulaan ialah pada Gred U19: RM1,284.27)
dan
e)    lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran
Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

TARAF JAWATAN: TETAP
LOKASI: UTM JOHOR BAHRU

CARA DAN PERATURAN PERMOHONAN:
1)    Pemohon hendaklah menggunakan borang permohonan secara atas talian (online) dan melengkapkan
semua maklumat semasa permohonan di atas talian termasuk GAMBAR calon melalui laman web UTM.
2)    Sila masukkan maklumat yang benar, lengkap dan tepat dan permohonan yang tidak lengkap tidak akan
diproses dan akan dianggap tidak berjaya.
3)    Calon-calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk ditemuduga.
4)    Salinan Sijil-sijil Akademik dan Sijil berkaitan perlu DISAHKAN dan hendaklah diserahkan semasa
menghadiri temuduga.
5)    Pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan  selepas tempoh (6) enam bulan dari tarikh tutup iklan
hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.
6)    Pemohon yang menggunakan kelulusan Peperiksaan Khas sila memohon secara manual.
7)    Pegawai yang sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Kerajaan/Badan-badan Berkanun/Kuasa Tempatan
hendaklah mengemukakan surat sokongan Ketua Jabatan serta salinan Buku Perkhidmatan dan Laporan
Penilaian Prestasi terkini melalui pos kepada Bahagian Pengurusan Modal Insan, Pejabat Pendaftar,
Universiti Teknologi Malaysia, 81310 UTM Johor Bahru.
8)    Penguasaan Bahasa Inggeris yang baik akan diberi keutamaan.
9)    PEROKOK ADALAH TIDAK DIGALAKKAN MEMOHON.

DESKRIPSI TUGAS:
Menjalankan tugas-tugas dalam bidang kebidanan dan kesihatan keluarga yang merangkumi aspek perawatan kejururawatan dari segi amalan kejururawatan, pengurusan kejururawatan, latihan kejururawatan, dokumentasi dan lain-lain.

Advertisement:
https://hrfin.utm.my/smuhr

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s